Köp FiskaiBergkortet 600-900 kr

Du behöver bara ett kort till över 130 fiskevatten med en yta av 85 000 hektar stora fiskeområde i Bergs kommun. Landets största gränsöverskridande fiskekort med intervallfångst från skogsfiske till fiske i Tåssåsens samevatten på kalfjället som dessutom erbjuder ett fiskekort för kommunens medborgare.

Unikt fiskekort

Ett unikt fiskekort som förenklar din vistelse och ditt fiske i Bergs kommun genom att ge dig tillgång till många vatten med varierat fiske i strömmar, bäckar,tjärnar och sjöar utan att behöva köpa olika fiskekort för respektive fiskevårdsområde.

Fiskeområdet sträcker sig från sydligaste kommundelen i Berg till den norra kommundelen i ett vattenområde som omfattar 85 000 hektar.
Fiskaibergkortet är inte bara unikt för sin stora areal. Vi inför nu ett nytt fiskebegrepp, intervallfångst. Vilket innebär att du får ta tre fiskar mellan 25-40 cm / dygn varav en sk. troféfisk över 40 cm.

Detta fiskekort har tio stycken fiskeområden inom Bergs kommun (Svenstaån, Gruckarna, Handsjön, Klövsjö, Tåssåsen sameby, Rätan, Skålan, Åsarna, Övre Hoan, och Högån- Hovermoån) gått samman och gjort det möjligt att fiska i hela eller delar av respektive område. Samtidigt har de ingående områdena egna fiskekort som enbart gäller respektive område om du som fiskare föredrar ett sådant kort.

NYHET 2023: FiskaibergKortet blir ett mervärdeskort. Vilket innebär att den som köper FiskaiBergkortet får rabatter på utrustning, boende och restauranger.

Fiskeregler

Avseende fiskeregler har de ingående områdena kommit överens om för vad som ska gälla för de som köper detta kort och reglerna. Observera att det kan förekomma andra regler för de som löser de enskilda fiskevårdsområdenas fiskekort.
Fisket skall bedrivas med ett handredskap fört från hand. Fiskekorten är personliga och får inte överlåtas till annan. Fiskekortet ska medföras vid fiskets bedrivande och på anmodan uppvisas för kontroll

Tre enkla fiskeregler gäller

 • Intervallfångst gäller här. Vilket innebär max tre fiskar per dygn fås tas omhand. De fiskar som tas omhand ska vara inom storleksintervallet 25-40 cm. Observera att det är tillåtet att en av de fiskar som tas omhand får vara större än 40 cm (s.k. troféfisk). Detta gäller för laxfiskarna öring, röding och harr resterande arter omfattas inte.
 • Fiske får bedrivas från båt. För den som tar med egen båt krävs särskilt båtpass. De som hyr båt eller har egen båt liggande i respektive sjö behöver inget sådant båtpass.
  OBS På statensvatten gäller andra regler se Länsstyrelsens regler
 • Krok agnad med maggot/mask är tillåten

FiskaiBergkortet VIP

Fiskekortet är Årskort för Bergsbor mantalskrivna i Bergs kommun. Fisket gäller i över 130 fiskevatten med en yta av 85 000 hektar stort fiskeområde som gäller i endast markerade vatten, se karta i PDF.

 • Årskort 600 kronor och gäller i ett (1)år från det datum du köper det.
 • Kortet är personligt och du måste vara mantalskriven i Bergs kommun
 • Barn under 16 år i kortinnehavarens sällskap behöver inte vara mantalsskrivna i kommunen.
 • Båt får användas för fiske i de vatten som ingår i FiskaiBergkortet, förutom vatten inom Tåssåsens sameby.
  Båtkortet ska medföras då du fiskar från egen medtagen båt och på anmodan uppvisas för kontroll.
  Den som hyr båt eller har egen båt liggande i respektive sjö behöver inget båtpass. För att undvika att sprida sjukdomar mellan sjöar uppmanar vi dig att rengöra båten innan du flyttar den mellan olika sjöar.
  Tänk på att du inte får lämna din båt vid en strand utan att ha markägarens tillstånd för detta.
  För att undvika problem rekommenderar vi att du förvarar båten på trailer ifall du inte fått kontakt med någon som kan ge dig tillstånd.

IFISKE.SE
NATUREIT.SE

FiskaiBergkortet VISIT

Fiskekortet är ett åttadagars fiskekort för besökare. Fisket gäller i över 130 fiskevatten med en vattenyta av 85 000 hektar stort fiskeområde som gäller i endast markerade vatten, se karta i PDF.

 • Ett vanligt personligt fiskekort 600 kronor. Gäller en person och barn under 16 år i kortinnehavarens sällskap.
 • Familjekort 900 kronor. Gäller för två vuxna och barn under 16 år i kortinnehavarens sällskap.
 • Båtpass 300 kr. Gäller för fiske från egen medhavd båt. Den som hyr båt eller har egen båt liggande i respektive sjö behöver inget båtpass. Båt får användas för fiske i de vatten som ingår i FiskaiBergkortet, förutom vatten inom Tåssåsens sameby.
  Båtkortet ska medföras då du fiskar från egen medtagen båt och på anmodan uppvisas för kontroll.
  För att undvika att sprida sjukdomar mellan sjöar uppmanar vi dig att rengöra båten innan du flyttar den mellan olika sjöar.
  Tänk på att du inte får lämna din båt vid en strand utan att ha markägarens tillstånd för detta.
  För att undvika problem rekommenderar vi att du förvarar båten på trailer ifall du inte fått kontakt med någon som kan ge dig tillstånd.

IFISKE.SE
NATUREIT.SE

Dessa fiskevatten ingår i Fiskaibergkortet

Tjärn- och sjöfiske

 • Svenstaåns FVO: Gäller i hela FVO Svenstaån,
 • Skålans FVO: Bergtjärn, Höltjärn, Frönästjärn, Fiskåtjärn, Flarken, Lilltjärn, Digertjärn, Fiskåns bäck-tjärn systemsystem
 • Klövsjös KFO: Gäller i hela KFO Klövsjön, Lännässjön med undantag av SVARTÅSTJÄRN
 • Åsarnas FVO: Hålen, Eldåmagasinet, Äldern, Jormenån, Herrvadet, Nästelsjön, Ljungan uppströms Skansholmen till Skålsjön Undantag HALLÅSTJÄRN
 • Rätans FVO: Gäller i hela FVO med undantag av STORTJÄRN
 • Handsjöns FVO: Gäller i hela FVO med undantag av LÅNGTJÄRN

Vildmarks/bäckfiske i fjällnära skogslandskogsfiske

 • Övre Hoans FVO: Gäller i hela FVOmed undantag av HORTEN och STORTJÄRNEN
 • Högån-Hovermoåns FVO: Gäller hela KFO
 • Gruckarnas KFO: Gäller i hela KFO

Fjällfiske Tåssåsens sameby inom Bergs kommun (röd markerade områden med tillrinnande bäcksystem